Är det lagligt?

CBD-butikens oljor och buds är 100% lagliga.

All odling, försäljning och innehav av hampa är laglig i EU förutsatt att en rad krav på framställning av produkterna är uppfyllda.

Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. -S.310f

Hampaprodukter som innehåller CBD får ej säljas med hälsobefrämjande påståenden med hänvisning till läkemedelslagen efter Läkemedelsverket läkemedelsklassning av CBD.

Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form är fortsatt laglig.

Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring. Produkten vi säljer är en ren jordbruksråvara från Italien och skall ej betraktas som någon form av livsmedel, kosttillskott, läkemedel eller liknande. Vi friskriver oss allt ansvar från hur konsumenten väljer att bruka våra produkter.