december 5, 2023

Hur CBD-olja kan hjälpa till med Parkinsons sjukdom

cbd parkinsons sjukdom

Medicinska studier har visat att CBD (cannabidiol) har positiva effekter på patienter som lider av Parkinsons sjukdom och en rad andra fysiska och neurologiska sjukdomar. Även om den lindring som produkter från hampa/marijuana har gett MS-patienter är medicinskt bekräftad, allmänt offentliggjord och accepterad av läkare, är det först nu som CBD också har visat sig vara effektivt mot reumatoid artrit, diabetes, tarmstörningar och illamående.

Ny medicinsk forskning visar att CBD hjälper till att minska de fysiska symptomen av Parkinsons sjukdom på flera olika sätt, bland annat:

1. Sömnstörningar – minskar störningar i sömnen från REM-störningar.

CBD kan förbättra sömnkvaliteten och den totala mängden sömn. Det kan också kontrollera REM-sömnstörning där PD-patienter reagerar fysiskt på sina drömmar, vilket utsätter dem själva och deras sömnpartner för fysisk risk.

2. Lindring av ångest

Dopaminproduktionen minskas vid insjuknande i Parkinsons sjukdom och det är en förening som normalt produceras av hjärnan för att kontrollera frivilliga muskelrörelser. Forskare har upptäckt att CBD stimulerar produktionen av dopamin genom att vara en ”omvänd agonist” när den möter en proteinreceptor som kallas GPR6 i kroppen. Produktionen av dopamin minskar inte bara ofrivilliga muskelrörelser avsevärt utan även depression och ångest.

Det noterades redan 1888 av neurologen Dr. Gower att oralt intag av hampa för att minska skakningar vid Parkinsons sjukdom är framgångsrikt. Dr Gower observerade att en av hans patienter efter ett år var nästan helt botad från skakningarna.

3. Fördröja sjukdomsutvecklingen

I prekliniska försök har CBD visat sig fördröja progressionen av PD och minska den inflammation som sjukdomen orsakar. Detta tillskrivs delvis CBD:s antioxidativa och neuroprotektiva egenskaper

Konsumentstudier rekommenderar en effektiv dos på 300 ml per dag (www.parkinsonsrecovery.com/CBD) som kan tas i olika former.

Enligt nyligen genomförda studier kommer även de som tar en låg dos CBD-extrakt att uppleva positiva effekter efter två veckor, och mer omedelbara resultat på smärta och sömnstörningar. CBD har inga kända biverkningar och är ett lagligt extrakt av hampaplantan som finns tillgängligt för medicinska och kostrelaterade ändamål – det kan fås på nätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.